Information

Vi har i vort Selskab en meget værdifuld bog, som vi er meget stolte af. Den har lidt gulnede sider og er lidt løs i ryggen. Det er vores gamle protokol fra Selskabets start i 1810. Den passer vi meget godt på, da den fortæller om hvert bestyrelsesmøde og om arbejdet, der er blevet udført for vort Selskab.
 
Billedet viser Selskabets forhandlingsprotokol, som har været og stadig er i brug, lige siden Kong Frederik den 6. gav sin tilladelse til Selskabets start i 1810. Protokollen bliver brugt til vores bestyrelsesmøder og generalforsamlingsreferater. Protokollen bliver forsvarligt opbevaret i en brandsikker boks og kan bruges i mange år endnu.
 
 
Når begravelsesselskabet har kunnet bestå i så mange år, er det først og fremmest fordi man har haft dygtige og engagerede ledere, og ikke mindst medarbejdere med en jødisk etik og moral.
 
De har altid haft viljen til at påtage sig ansvaret for at deltage i det alvorlige arbejde med at udføre Gemilut Chessed, den ædleste form for godhed. Under dette begreb finder vi arbejdet med at udføre tahara og begrave de døde.

Den 15. april 2010 kunne vi markere Selskabets 200-årsdag. Bestyrelsen har vedtaget, at man vil åbne mere op overfor DJSs medlemmer, i håb om, at der i troessamfundet må findes værdige og interesserede personer, der vil indtræde i vort gamle Selskab. Om muligt som kommende, så der fortsat kan udføres en gerning i ærbødighed og respekt for vore afdøde.

Bestyrelsen har besluttet, at vi også vil være med til en direkte elektronisk informations- og oplysningsudveksling via internettet. Det er et nyt og anderledes medie, end vi er vant til. Det åbner op for en lang række muligheder for kommunikation.

Jeg er ikke i tvivl om, at fremtidige bestyrelser vil tale om tiden før og efter "internettet".

Vi har den glæde, at en stor kreds af personer slutter op omkring vort arbejde,

Erik Nathan, Formand
Det Jødiske Begravelsesselskab

Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810